kasvuhormonihoito
 • Kasvuhormonihoito

  Kasvuhormonin vajauksen hoitoon on käytetty jo 30 vuoden ajan ihmisen kasvuhormonia. Geeniteknologisesti valmistettu biosynteettinen kasvuhormoni vastaa täysin aivolisäkkeen erittämää kasvuhormonia.

  Kasvuhormonihoidot annetaan ihonalaisina pistoksina. Käytön tueksi potilaille ja perheille järjestetään aina yksityiskohtainen pistosopetus, jossa käydään läpi pistämistä sekä muita tärkeitä lääkkeeseen ja hoitoon liittyviä asioita. 123
  Kasvuhormonihoidon aloittamisen jälkeen lapsi kasvaa pituutta yleensä melko nopeassa tahdissa ja huomattava pyrähdys tapahtuu 3-4 kuukautta hoidon aloittamisesta. Tämä tavallista nopeampi pituuskasvu tasaantuu kuitenkin hoidon edetessä, mutta kasvu pysyy kuitenkin nopeampana kuin mitä se olisi ilman hoitoa. Lapsen loppupituus on yleensä sitä suurempi mitä nuorempana hoito aloitetaan. Hoidon positiivinen vaikutus saattaa ilmetä kiihtyneen pituuskasvun lisäksi myös muilla tavoin. Lapsen fyysinen suorituskyky ja yleinen vireystaso saattavat parantua. 14
 • Kasvuhormonihoitoja pidetään yleisesti hyvin siedettyinä. Niistä aiheutuu vain harvoin haittavaikutuksia lapsille. Lisäksi haittavaikutukset ovat yleensä lieviä (paikalliset ihoreaktiot yleisin haittavaikutus lapsilla) ja liittyvät usein hoidon alkuvaiheeseen, minkä jälkeen ne saattavat hävitä itsestään. 1

  Lähteet:

  1 Suomen Lasten endokrinologiyhdistys 2015.Yhdistyksen kotisivut/Potilasohjeet/Kasvuhormonivajaus. http://www.lastenendokrinologit.fi/potilasohjeet

  2 Välimäki, Matti et al (2009); ENDOKRINOLOGIA, 2. painos (s. 82-87, 566-567) ; ISBN 978-951-656-290-5

  3Sipilä Ilkka; KASVUHORMONIHOITO, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim.. Vsk. 110 . Nr: 10 / 1994 . s. 991 http://duodecimlehti.fi/

  4 Asiantuntija, erikoissairaanhoitaja Pirjo Toivolan haastattelu 12/2009
1